1107

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253024820
Utgivelsesår: 2003
Status: I salg
Innbinding: ib
Oversatt av: Toril Hanssen
Originalens tittel: A vindication of the rights of woman

Et forsvar for kvinnens rettigheter

I denne innflytelsesrike teksten drøftes temaer knyttet til menneskerettigheter og pedagogikk, etikk og moral, kjønn og natur, individ og samfunn.

Engelske Mary Wollstonecrafts hovedverk er et feministisk pionerskrift fra 1792. I denne innflytelsesrike teksten, som bl.a. fikk betydning for John Stuart Mills filosofiske arbeider og senere for Simone de Beauvoirs feministiske teori, drøftes temaer knyttet til menneskerettigheter og pedagogikk, etikk og moral, kjønn og natur, individ og samfunn. Sentralt i Wollstonecrafts tenkning står forståelsen av mennesket som et autonomt og frihetssøkende individ. Hun polemiserer mot Rousseaus kjønnsdifferensierte filosofi, og argumenterer mot forestillingen om at fornuft og følelser er kjønnsspesifikke. Med dette verket bidro hun til å sette kvinnesaken på dagsordenen.

Innledning ved mag.art. Linda Marie Rustad.

Forfatter(e):