1221

Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN: 9788253026633
Utgivelsesår: 2004
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Fellesskapets fundament

Sivilsamfunnet og individualismen

Sivilt engasjement har dype røtter i det norske samfunn. Nå trues dette engasjementet, folk er ikke lenger like villig til å underkaste seg felles mål og verdier. Boka tar opp hvordan sivilsamfunnet kan møte denne utfordringen fra det moderne samfunn. Er det mulig å opprettholde et verdibasert, sivilt engasjement i et samfunn som stadig sterkere preges av kommersialisme og persondyrking?

Forfatter(e):