1289

Pris:
218.00
Førpris: 249.00
ISBN: 9788253028118
Utgivelsesår: 2005
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Fra tillit til kontroll

Tolv samtaler om politikk, teknologi og personvern

Datatilsynet fylte 25 år i 2005. I den anledning samtalte tilsynets direktør Georg Apenes med tolv tenkende mennesker om ulike problemstillinger knyttet til personvernet. Dette er en liten og formidlende bok med refleksjoner og kunnskap som vil danne utgangspunkt for diskusjoner og debatt.
Datatilsynet fylte 25 år i 2005. I den anledning samtalte tilsynets direktør Georg Apenes med tolv tenkende mennesker om ulike problemstillinger knyttet til personvernet. Dette er en liten og formidlende bok med refleksjoner og kunnskap som vil danne utgangspunkt for diskusjoner og debatt. Intervjuene vil også vise hvor mangfoldige problemstillingene rundt personvernet er. Hvilken rolle har forestillingen om en privatsfære spilt gjennom tidene? Er vi i ferd med å avskaffe privatsfæren? Tar vi borgerens autonomi og personvernet alvorlig? Kan personvernet begrense vår frihet, hindre ny kunnskap og i verste fall ta liv? Har vi et vern også etter døden? I dagliglivet, i politikken, i rettsvesenet, i litteraturen - overalt møter vi på problemstillinger knyttet til frihet, demokrati og personvern. Blant dem som er intervjuet er Bernt Hagtvet, Kristin Clemet, Iver B. Neumann, Reidun Førde, Trond-Berg Eriksen og Peter Hustinx. Sistnevnte er EU-kommisjonens personvernombud.

Med forord av Ole Paus.

Forfatter(e):