1718

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253032894
Utgivelsesår: 2010
Status: I salg
Sideantall: 296
Innbinding: ib

Frihetens århundre

Norsk historie gjennom de siste hundre år

Frihetsbegrepet i det 20.århundret.

Frihet, frihetslengsel og frigjøringsprosjekter er kjennetegnet på norsk historie de siste hundre år.Ved inngangen av 1900-tallet målbar de borgerlige næringsdrivende blant annet ideen til fri livsutfoldelse. For andre – og særlig innenfor den sosialistiske arbeiderbevegelsen – var borgerskapets ideer knyttet til maktmisbruk, utbytting og ufrihet. Det er dette som preger vår historie: Det som er frihet for noen, kan være tvang for andre. Med dette perspektivet på frihet, presenterer Olstad Arbeiderbevegelsens frigjøringsprosjekt, mellomkrigstidens diskusjoner om demokratiet, okkupasjonen, Gerhardsens etterkrigssamfunn der alle skulle få mer frihet og større muligheter, kvinnefrigjøringen og det store oppbruddet fra dette som innebar et sterkere fokus på den økonomiske friheten og markedsliberalismen.

Presse

"Befriende god historieskriving (...) I "Frihetens århundre" har han begått en konsis fremstilling av Norges historie de siste hundre år, og til tross for sin knapphet er denne boken noe av det mest informative man kan gi seg i kast med for å forstå det foregående århundrets mange dramatiske endringer" - Mona Ringvej, Aftenposten

”Frihetens århundre” har blitt en god bok som du blir klokere av å lese. Olstad er en formidler som klarer å gi både fagfolk og den såkalte vanlig interesserte leser ny erkjennelse.
- Jan-Erik Østlie, Aktuell

Forfatter(e):