Gadamer, Hans-Georg

var den fremste representanten for hermeneutikken. Han var professor i Leipzig i perioden 1938–47, og fra 1949 i Heidelberg.

Bøker av Gadamer, Hans-Georg: