767

Gorz, Andre

Han er blat annet kjent for boken "Farvel til proletariatet", som kom i starten av 1980-årene. Han emigrerte til Frankrike etter andre Verdenskrig, hvor han ble en del av det eksistentialistiske miljø omkring Jean-Paul Sartre og tidsskriftet Les Temps Modernes.

Gjennom 30 år inspirerte Gorz det nye venstres tenkning og frihetsforståelse. Hans forfatterskap kan ses på som en bestrebelse på å fornye den marxistiske teori og politikk, hvor den industrielle arbeiderklasse ikke lenger utgjør en sentral, samfunnsforandrende kraft. 23. september 2007, begikk han og hans svært syke kone Dorine selvmord sammen.

Bøker av Gorz, Andre: