Hans Petter Graver

Hans Petter Graver

Graver, Hans Petter

HANS PETTER GRAVER (f. 1955) er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo siden 1993. Siden 2008 har han vært dekan ved Det juridiske fakultet. Han har utgitt en rekke bøker og artikler innen forvaltningsrett, markeds- og konkurranserett og EØS-spørsmål. For tiden leder han et toppforskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd om «Domstolenes bristepunkt – Om dommere når rettsstaten er under press».

 

 

Bøker av Graver, Hans Petter: