1572

Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN: 9788253030555
Utgivelsesår: 2007
Status: Utsolgt
Innbinding: h

Grenser for kultur?

Øivind Fuglerud

I Grenser for kultur? ser tretten norske minoritetsforskere nærmere på den betydningen kulturbegrepet og forestillingen om kulturelle forskjeller har i debatten om integrering. Hva er det ved samfunnsutviklingen i vestlige land som gjør at ”kultur” er blitt så viktig?

I media-debattene om innvandring og integrering hører vi mye om ”kultur”. Enkelte mener å vite at det ligger til ikke-vestlige kulturer å undertrykke kvinner og barn, andre at fremmedfrykt og rasisme er del av norsk kultur. Fra å være et begrep brukt av en begrenset krets samfunnsforskere, er ”kultur” nå et ord i fri sirkulasjon, ofte benyttet for å beskrive grunnleggende og uoverkommelige forskjeller mellom folk.

I Grenser for kultur? ser tretten norske minoritetsforskere nærmere på den betydningen kulturbegrepet og forestillingen om kulturelle forskjeller har i debatten om integrering, og på grenseflaten mellom de offentlige og akademiske feltene hvor begrepet står sentralt. Hva er det ved samfunnsutviklingen i vestlige land som gjør at ”kultur” er blitt så viktig? Hvordan kan det ha seg at ”kulturelt mangfold” ofte ses som positivt, mens ”kulturell forskjell” forstås negativt? Hva er likheten mellom æresbegreper i det nordlige Pakistan og i MC-klubber i Danmark? Hvilken rolle spiller kultur i avisenes omtale av nigerianske prostituerte i Oslo? I hvilken grad er kultur fortsatt brukbart som begrep i vitenskapelig sammenheng?

Gjennom slike diskusjoner forsøker boken å trenge gjennom de forenklede forestillingene og fastlåste posisjonene som preger både den offentlige og den akademiske debatten om Norge som et flerkulturelt samfunn.

Øivind Fuglerud er professor i sosialantropologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi og forskningsleder for programmet ”Kulturell kompleksitet i det nye Norge” ved Universitetet i Oslo.

Forfatter(e):