Grøneng, Unni

Plandirektør ved Universitetet i Tromsø, Prosjektkontor for Teorifagbygget. Grøneng er universitetets representant i kunstutvalget KORO, oppnevnte for planlegging og innkjøp av kunst til Teoribygget.

Bøker av Grøneng, Unni: