Ulf Grønvold

Ulf Grønvold

Grønvold, Ulf

Ulf Grønvold var redaktør i tidsskriftet Byggekunst 1983–1993, deretter direktør for Arkitekturmuseet i 17 år. Hans viktigste bøker er Lund og Slaatto (1988) og Det store løftet (2000, sammen med N. Anker og G. Sørensen). Grønvold har også redigert Frederik Konow Lund. Arkitekten som moret seg (1989), Hundre års nasjonsbygging (2005) og årboken Arkitektur i Norge 1993­–2010.

Bøker av Grønvold, Ulf: