Marie Haavik. Foto: Bjørn Wad

Marie Haavik. Foto: Bjørn Wad

Haavik, Marie

Marie Haavik er psykolog. Hun er ansatt ved RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) i Oslo som spesialrådgiver. Hun har mangeårig praksis som psykolog, dessuten har hun bred undervisnings- og veiledningserfaring. Hun er gift, og mor til en datter, og til sønnen Einar, som har Downs syndrom.

Bøker av Haavik, Marie: