Holck, Per

Per Holck (f. 1942), cand.med. 1970, praktiserende lege 1970–1988, dr.med. 1987, univ.stipendiat UiO 1982–1989, 1.amanuensis 1989-1993, professor Anatomisk institutt 1993. Undervisning og forskning innen anatomi og biologisk antropologi/rettsantropologi. Bestyrer av De Schreinerske Samlinger 1989–2022.

Bøker av Holck, Per: