314

Jæger, Hans

Hans Jæger, døpt Hans Henrik Jæger, var en norsk forfatter, anarkist og bohem. Han hadde innflytelse på det intellektuelle miljøet i Norge på 1880-tallet ved å danne midtpunktet i en gruppe av studenter og kunstnere, den såkalte Kristiania-bohemen, som vendte borgerskapet og karrieren ryggen.
Inspirert av naturalismen, den deterministiske diktning, ville Jæger beskrive de sosiale forholds innflytelse på enkeltindividet ut fra det selvopplevde. Bøkene hans ble ble beslaglagt av myndighetene i hele Norden og forfatteren ble også satt i fengsel.
Jæger studerte filosofi, spesielt Kant, Fichte, Hegel, men satte seg også inn naturalistiske kunstteorier, slik som Émile Zola.
Hans liv og radikalisme ble en kunstnerisk inspirasjon for senere kunstnere, som Edvard Munch, Jens Bjørneboe og Ketil Bjørnstad.

Bøker av Jæger, Hans: