Kjeldstadli 70 år

Jubilant Knut Kjeldstadli

Historiker og forfatter Knut Kjeldstadli fyller 70 år. Pax forlag gratulerer jublianten!

Knut Kjeldstadli er professor i historie ved Universitetet i Oslo. 6. juni fylte han 70 år, noe som ble feiret med kake og boklansering. Historikeren er fortsatt aktiv og kom samme uka ut med boka Arbeid og klasse. Historiske perspektiver
Kjeldstadli har i sitt arbeid vært særlig opptatt av norsk samfunnshistorie, arbeiderbevegelsen og andre sosiale bevegelser; arbeidets historie og migrasjon og innvandring. Blant hans tidligere bøker finner vi blant annet Jerntid. Fabrikksystem og arbeidere ved Christiania Spigerverk og Kværner Brug fra om lag 1890 til 1940 (1989), Historien er ikke hva den en gang var (1992) og Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge (2010). Han var redaktør for Norsk innvandringshistorie b. I–111 (2003), som ble tildelt Brageprisen.

Les alt om Arbeid og klasse. Historiske perspektiver her.