1696

Pris:
332.00
Førpris: 379.00
ISBN: 9788253031958
Utgivelsesår: 2009
Status: I salg
Sideantall: 274
Innbinding: h
Oversatt av: Kyrre Haugen Bakke, Eva Storsveen

Kart over narrativ praksis

En guide i terapirommet

Hvordan kan den terapeutiske samtalen bevege barn og unges selvoppfatning i en positiv retning? Hvordan kan man hjelpe dem til å gjenfinne sin styrke og sine ressurser? Denne boken er en guide til den terapeutiske samtalen, hvor klienten selv aktivt former sin egen endringsprosess. Michael White viser hvordan den narrative terapiens hovedelementer kan anvendes i terapirommet; hvordan problemet kan eksternaliseres og dermed diskuteres, hvordan oppfatninger av hendelser kan reformuleres, og hvordan man kan finne omdreiningspunktet som beveger samtalen mot endring.

Boken er et sjenerøst innblikk i Michael Whites terapirom, men også en systematisk oversikt over hvilke tanker som ligger bak de spørsmålene han stiller til sine klienter.

Forfatter(e):