1336

Pris:
288.00
Førpris: 329.00
ISBN: 9788253029061
Utgivelsesår: 2007
Status: I salg
Innbinding: h

Kjønn og religion

Jeanette Sky

Det religiøse mennesket tilhører ikke bare en klasse, eller en etnisk eller sosial gruppe. Det har også et kjønn. "Kjønn og religion" er en undersøkelse av trosoppfatninger og deres forhold til kjønnsspørsmål.

Det religiøse mennesket tilhører ikke bare en klasse, eller en etnisk eller sosial gruppe. Det har også et kjønn. I de fleste religioner inngår forestillinger om forskjeller mellom mann og kvinne. Ofte foreskrives de helt ulike roller. Formidling av kjønn foregår i form av symboler, myter og ritualer. Religiøse tanker om kjønn kommer til uttrykk på mange måter: i teksttolkninger og som rituell, organisatorisk og samfunnsmessig praksis. Sentralt er spørsmålet om makt. Om religionene taler om guddommelig foreskrevne lover, er det like fullt mennesker som utformer og utøver disse. "Kjønn og religion" er en undersøkelse av trosoppfatninger og deres forhold til kjønnsspørsmål. Perspektivet begrenses verken til beskrivelser av kvinners religiøse praksis, eller til feministisk teologi; her handler det både om menn og kvinner. Jeanette Sky drøfter betydningen av kjønnsteorier i religionsvitenskapen og gir eksempler på kjønnsteoretiske analyser av forskjellige religiøse tradisjoner. Hun tar for seg et mangfold av emner: kaste og orden i hinduismen, kjønn i Koranens surer og moderne islamsk tolkningstradisjon, middelalderske forestillinger i Vesten, maskuline dyder i viktoriatidens vekkelsesbevegelser og kjønn i nyreligiøse miljøer. Sky er dr.art. i religionshistorie og førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Trondheim. Tidligere har hun bl.a. utgitt boka "Alver. Naturnes barn - kulturens skapninger" (2003).

Presse

"...en bok stappfull av aha-opplevelser"
- Anne Hoff Backe i Oppland Arbeiderblad

Forfatter(e):