1987

Pris:
349.00
ISBN: 9788253035949
Utgivelsesår: 2013
Status: Utsolgt
Sideantall: 294
Innbinding: h

Kjønnsforhandlinger

Studier i kunst, film og litteratur

Hvilken rolle spiller kjønn for forståelse og verdsetting av kunst?

Nye filmfremstillinger av maskulinitet appellerer til filmvitere uavhengig av kjønn, mens litteraturforskere flest synes å vegre seg mot å drøfte morstematikk i nye romaner. Hva sier det om forskningen og om betydningen av kjønn? Og hvordan vurderes den kunsten som spiller på og utfordrer kjønnskategoriene? På tvers av fagdisipliner og historiske perioder, gjennom populærkultur og ”høy” kunst, tekstanalyser og studier av mottakelse og debatt, undersøker tolv forskere betydninger av kjønn i kunst, estetikk og kulturell offentlighet. Her handler det om fedre i amerikansk samtidsfilm og kvinneikoner i norsk filmmodernisme fra 1960-tallet; om sinne, makt og avmakt i Houellebecqs og Despentes’ romaner og gråtende menn i Jesper Justs kunstvideoer; morsskikkelsen i norsk samtidslitteratur og i 1800-tallets robinsonade. Men også om Hamsuns mannlige outsidere og en hesteballett i Torino i 1650; om forhandlinger om sjanger, medier og posisjon under det moderne gjennombrudd i Norge, og om Munchs og franske Rachildes kunstneriske selviscenesettelser.

Om redaktørene:

Boken er redigert av Anne Birgitte Rønning og Geir Uvsløkk. Rønning er førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS (Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk), Universitetet i Oslo og Uvsløkk er post.doc.stipendiat samme sted.


Bidragsytere: Britt Andersen, Guri Barstad, Signe Endresen, Anne Gjelsvik, Christine Hamm, Irene Iversen, Ulla Angkjær Jørgensen, Kristine Kolrud, Anne Marit Myrstad, Anne Birgitte Rønning, Geir Uvsløkk, Anne Wichstrøm

Utgitt med støtte fra Forskningsrådets KULVER-program.

Forfatter(e):