1799

Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN: 9788253034133
Utgivelsesår: 2011
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Konservatisme på norsk

Elleve historiske portretter

Hovedlinjer i norsk konservativ tradisjon.

Det går en viktig konservativ tradisjonslinje gjennom nyere norsk historie, med sterke utslag i åndsliv og politikk. Den bidro til å forme det moderne Norge, gjennom omfattende reformer på 1800-tallet, anført av lederskikkelser som grev Wedel, Frederik Stang og Anton Martin Schweigaard, Emil Stang og Francis Hagerup. De ville gi den nye staten et solid grunnlag i næringsutvikling, samferdsel, opplæring og helsevesen. De stod for en fast grunnlovslojalitet, med vekt på maktfordeling, minoritetsvern og individuelle rettigheter – og for sosiale reformer som kunne bedre livsvilkårene og gi den enkelte trygghet og støtte. De bekjente seg til en liberal, moderat konservatisme, med staten som dynamo i samfunnsutviklingen. Ledende skikkelser i åndslivet, som Johan Sebastian Welhaven, Aasmund Olavsson Vinje og Marcus Jacob Monrad gav også vektige bidrag til denne tradisjonen.
 
Elleve historiske portretter
Ludvig Holberg
Grev Herman Wedel Jarlsberg
Frederik Stang
Anton Martin Schweigaard
Johan Sebastian Welhaven
Aasmund Olavsson Vinje
Marcus Jacob Monrad
Torkel Halvorsen Aschehoug
Emil Stang
Francis Hagerup
Otto B. Halvorsen

 

Forfatter(e):