Hans Petter Graver holder foredrag om krig, okkupasjon og oppgjør på Universitetet i Oslo på lørdag

Hans Petter Graver holder foredrag om krig, okkupasjon og oppgjør på Universitetet i Oslo på lørdag

Krig, okkupasjon og oppgjør

Gamle Festsal, UiO, Karl Johans gate, lørdag 4. juni kl 14.00

Åpen forelesning på Universitetet i Oslo, i samarbeid med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Professor Hans Petter Graver vil i foredraget "Dommernes krig" belyse norske og tyske dommeres innsats for, og mot, nasjonalsosialismen. Den tyske nasjonalsosialismen brukte rettsapparatet som en viktig del av undertrykkelse av opposisjon og for å utvikle et samfunn bygget på førerprinsipp og folkefellesskap.

Norske domstoler ble konfrontert med dette gjennom den tyske okkupasjonen. Nasjonal samling hadde en klar strategi for nazifisering av rettsvesenet og retten.

Hans Petter Graver er professor ved Det juridiske fakultetet, UiO. Han har bl.a. vært opptatt av hvordan rettsstatens dommere og rettslige institusjoner har latt seg bruke i tjeneste for autoritære makthavere. 

 

Tid og sted:4. jun. 2016 14:00Gamle festsal,

Universitetet i Oslo, Karl Johans gate