Lansering Asylkoden

Lansering Asylkoden

Lansering: Asylkoden

Fritt Ord, torsdag 10. august kl 17.00

VELKOMMEN TIL BOKLANSERING!

Debatten om den norske asylpolitikken er preget av sterke følelser og sterke meninger, men også av manglende kunnskap om et politisk og juridisk innfløkt felt. Det hersker stor forvirring om både begrepsbruk, saksforhold, regelverk og underliggende prinsipper.
Asylkoden er en saklig og nøktern innføring i hele det norske asylfeltet. 

Møt forfatter André Møkkelgjerd, i samtale med Trygve Nordby.

André Møkkelgjerd er utdannet bedriftsøkonom og jurist, med mastergrad i folkerett (LL.M.) Han jobber som seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og har tidligere jobbet for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Dette er hans første bok.

Med kommentarer fra:
• Frøy Gudbrandsen (medias perspektiv - politisk redaktør i Bergens Tidende)
• Frode Forfang (forvaltningens perspektiv - direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI)
• Pål Nesse (sivilsamfunnets perspektiv - seniorrådgiver i Flyktninghjelpen)
• Pia Prytz Phiri (FNs perspektiv - FNs Høykommissær for flyktningers (UNHCR) representant for Nord-Europa) 

Arrangementet er gratis.

Torsdag 10.august kl 17.00-18.00 Stiftelsen Fritt Ord (Uranienborgveien 2.)

Les mer om boka