Boklansering: Cecilie Hellestveit - Syria

Boklansering: Cecilie Hellestveit - Syria

Lansering: Cecilie Hellestveit - SYRIA

Litteraturhuset torsdag 12. januar kl 18.00

Velkommen til lansering

I Syria foregår den mest avgjørende krigen i vår samtid, og noen fred virker stadig mer umulig. Cecilie Hellestveit forsøker i boka Syria. En stor krig i en liten verden å gi en bedre forståelse av krigens dynamikk og historie, hvordan landet er blitt slagmark for eksterne aktører, hvilke akser som møtes der og hvem som egentlig kjemper om hva, og på vegne av hvem. Krigen i Syria tar opp i seg en lang rekke konfliktlinjer – mellom etniske grupper, mellom Russland og Nato, mellom ulike islamske retninger, mellom ekstreme muslimer og Vesten.

 

Møt Cecilie Hellestveit i samtale med Anne Grosvold i et forsøk på å forklare de viktigste drivkreftene og prosessene i og rundt krigen.

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

 

Om arrangementet

Om boka