Norsk Kunstårbok 2015

Norsk Kunstårbok 2015

LANSERING: Norsk kunstårbok 2015

Kunstnernes Hus mandag 7. september kl 17.00

Velkommen til lansering av Norsk kunstårbok 2015!

Velkommen til lansering av Norsk kunstårbok 2015
Panelsamtale om kunstutdanning og kunst som forskning.

Mandag 7. september, 17:00
Auditoriet, Kunstnernes Hus

Norsk kunstårbok inviterer til lansering av årets utgivelse med en panelsamtale om kunstutdanning og kunst som forskning. Panelet består av nyutnevnt rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo Jørn Mortensen, kunstner og tidligere kunststipendiat Ane Hjort Guttu og kunstner og rektor ved Kunstakademiet i Tromsø, Markus Degerman.

Tema for samtalen er dagens kunstutdanning og hvordan denne forholder seg til kunstnernes hverdag. Er utdanningen relevant for det arbeidslivet som studentene utdannes til? Hvilke ideer om kunst er det som preger dagens kunstutdanning? På hvilken måte har den internasjonale utdanningspolitikken (spesielt gjennom Bologna-prosessen) vært med på å prege utdanningen og kunsten? Og hvordan fungerer Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utforsking som en del av utdanningsløpet?

Årets utgave av Norsk kunstårbok tematiserer kunstutdanning og kunst som forskning. Gjennom en rekke artikler ser boken på kunstutdanning før og nå, samt diskuterer kunstnerisk forskning som idé og praksis. Simen Joachim Helsvig skriver om samtidig kunstutdanning i lys av Bolognaprosessen, entreprenørisering og vekslende kunstpedagogiske idealer, og Åse Markussen forteller historien om kunstakademienes utvikling fra renessansen og fram til i dag. Gertrud Sandqvist skriver om kunst og forskning fra et teoretisk og praktisk perspektiv, mens Maria Horvei står bak en bredt anlagt artikkel om stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. 

I panelet:

Jørn Mortensen er nytilsatt rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han var tidligere dekan ved kunstfag på samme skole, og har blant annet jobbet som assisterende direktør i OCA, som informasjons- og formidlingsleder i KORO, direktør i Momentum kunstfestival og som daglig leder i Unge Kunstneres Samfund. Mortensen er utdannet medieviter ved Universitetet i Oslo i 1993.

Ane Hjort Guttu er kunstner og tidligere kunststipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo. I 2015 var hun festspilrutstiller under Festspillene i Bergen. Guttu er kjent for sine arbeider knyttet til spørsmål om makt og frihet i den sene velferdsstaten. Hun er utdannet fra Kunstakademiene i Trondheim og Oslo, og fullførte sitt stipendiatprosjekt ved Kunsthøyskolen i Oslo i 2013.

Markus Degerman er kunstner, arkitekt, pedagog og rektor ved Kunstakademiet i Tromsø. Hans arbeid som kunstner er ofte relatert til romdesign i ulike miljøer, for eksempel offentlige rom, byrom og kunstinstitusjoner, blant annet gjennom samarbeidsprosjektet Uglycute. Han er utdannet fra Kungliga Konsthögskolan i Stockholm og Konsthögskolan ved Umeå universitet.

Forfriskninger blir servert fra klokken 17:00.

Velkommen!

NORSK KUNSTÅRBOK 2015
Redaktører: Ketil Nergaard og Arve Rød

Norsk kunstårbok utgis på Pax Forlag med støtte fra Norsk kulturråd.