Vøienvolden på Sagene

Vøienvolden på Sagene

Lansering: Vøienvolden på Sagene : fra gårdens og bydelens historie

Vøienvolden gård på Sagene, tirsdag 5. september kl 15.00

Velkommen til boklansering!

Vøienvolden er et godt bevart gårdstun i hovedstaden. Det ble utskilt som løkke fra bymarken i 1684. Senere ble Vøienvolden etter hvert gårdsbruk, løkke og herskapelig villa. I dag eier Fortidsminneforeningen gårdsanlegget, som er en oase på Sagene.

Her er tradisjonsrike og godt bevarte bygninger –samt en frodig hage, tilgjengelig for alle. I mai feires bydelsdagen, i september kulturminnedagene og første søndag i advent er det «Gammeldags jul» på Vøienvolden.


Langs Akerselva var det lenge møller og sager, men rundt midten av 1800-tallet ble Sagene et arnested for den industrielle revolusjonen i Norge. Svein Solhjell beretter om Vøienvoldenseiere, og beskriver endret bruk og mange slags forandringer av hus og hage. Men boka handler også om gårdens omgivelser, og om hvordan folk levde på Sagene i tidligere tider. Boka forteller sosialhistorie, og kulturhistorie, og er rikt illustrert. I glimt og utvalgte scener belyses slik ikke bare virksomheten på Vøienvolden gård, men også bydelens mangslungne sosialhistorie.

 

Svein Solhjell har i mange år vært aktiv i Fortidsminneforeningen, ikke minst i lokalavdelingen Oslo og Akershus der han nå er styreleder. Gjennom sitt engasjement for bevaring og bruk av foreningens fredete eiendom Vøienvolden, har han gjort seg kjent med Sagenes historie. Han ledet også arbeidet med bevaringsplanen for Sagene, et samarbeid Oslo Byes Vel og Fortidsminneforeningen i 1978.

Arrangementet er gratis. Det blir også lett servering!

Tirsdag 5. september kl 15.00 Vøienvolden gård på Sagene

Les mer om boka