Wehrmacht arrangement til nettside[1]

Lansering: Wehrmacht i Norge

Torgeir Ekerholt Sæveraas kommer til Litteraturhuset i Trondheim i anledning lansering av boka Wehrmacht i Norge. På vakt i krigens skjebnesone

Norge var det landet som hadde flest soldater i landet per innbygger under den andre verdenskrigen. Til tider besto landet av 10 til 20 prosent uniformerte og bevæpnede soldater i okkupasjonsmaktens tjeneste. De satte utallige spor i nordmennenes liv – mange av dem traumatiske, andre tabubelagte, atter andre tause og ufortalte.

I boka Wehrmacht i Norge forteller forfatter og historiker Torgeir E. Sæveraas om soldatene, om deres liv her og hvilke strategiske hensyn som gjorde det nødvendig med så mange soldater i Norge. I dette landet ville krigens skjebnesone ligge, mente Hitler, her ville avgjørende slag stå. Sæveraas har hatt tilgang til mengder av brev som soldatene skrev hjem, han beskriver deres oppfatning av krigen, av landet, av savnet av familien – og av deres ideologiske overbevisning om Hitler-Tysklands seier. Sæveraas’ velskrevne fortelling gir et unikt innblikk i krigens virkelighet i Norge, og et innblikk i hvilket avtrykk Wehrmacht-soldatene satte i Norge, i naturen, i befolkningen, i samfunnet. 

Den 3. mai kan du møte forfatteren på Litteraturhuset i Trondheim i anledning lanseringen av hans nye bok. 

Her kan du lese mer om arrangementet