Boklansering: Kunsten å jubilere

Boklansering: Kunsten å jubilere

Lanseringsseminar: Kunsten å jubilere

Litteraturhuset onsdag 3. mai kl 13.00

Velkommen til lanseringsseminar!

Hvordan feire seg selv uten å rødme? Jubileer er viktige markeringer som styrker fellesskap og selvbevissthet, og minner oss om viktige institusjonelle rammer og historiske betingelser for dagens samfunn. I Norge er det nylig blitt avholdt to store nasjonale jubileer – 200-årsjubileet i 2014 for Grunnloven, og 100-årsjubileet i 2005 for oppløsningen av unionen med Sverige. Jubileer blir betraktet med et skarpt blikk i denne boka, der ulike kulturforskere har vært med som deltakende observatører. Artiklene avslører en rekke fenomener som gjør seg gjeldende i måten man feirer på: Hva er tabu og hvordan brukes jubileer politisk? Hva skjedde egentlig under jubileet i 2014 og hvordan ble det mottatt? Jubilerer vi på en annen måte i dag enn for 50 eller 100 år siden? Hva betyr i så fall det?

Bak boka står en tverrfaglig forfattergruppe fra et fagmiljø som over mange år har jobbet med forskning på nasjonale symboler og identitet, og har gjennomført to prosjekter i Forskingsrådets  Grunnlovsforskingsprogram («Grunnlova som symbol» og «Grunnlovsjubileet som minnepolitikk»).

PROGRAM:

13.00 START

•Velkomst v/Ånund Brottveit

•Kort intro om hva boken handler om v/Olaf Aagedal
•Eidsvoll 1814-maleriet som nasjonalt ikon v/Eivind Torkjelsson
•Danmark-Norge i kunsten å jubilere v/Anette Warring
•Kommentar ved Knut Kjeldstadli
•Spørsmål og debatt. Debattleder Pål Ketil Botvar

 

15.00 SLUTT