995

Larsson, Paul

Paul Larsson er dr. polit i kriminologi. Han var tilknyttet Institutt for kriminologi og rettssosiologi til 2001, og var seksjonssjef i Politidirektoratet ved seksjonen for analyse og forebygging fra 2001 til desember 2003. Larsson er nå professor ved Politihøgskolen. Han har tidligere utgitt I lovens grenseland på Pax Forlag (2002) og en rekke arbeider innen økonomisk kriminalitet, politistudier og alternative straffesanksjoner.

Bøker av Larsson, Paul: