Lundby, Knut

er dr.philos. og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Han er engasjert i Den norske kirke, blant annet som leder i Oslo bispedømmeråd (2006–2009).

Bøker av Lundby, Knut: