Eldrid Mageli

Eldrid Mageli

Mageli, Eldrid

Eldrid Mageli er historiker fra Universitetet i Oslo. Hun har forsket på en rekke ulike temaer innen internasjonal og sørasiatisk historie, med hovedvekt på utviklingsspørsmål. Hun har tidligere utgitt flere bøker, blant annet Towards Friendship. The relationship between Norway and Japan 1905-2005 (2006). Sammen med Arnhild Engelsen Ruud og Pamela Price har hun også skrevet Indias historie med Pakistan og Bangladesh (2011).

Bøker av Mageli, Eldrid: