1340

Pris:
338.00
ISBN: 9788253029221
Utgivelsesår: 2006
Status: I salg
Innbinding: h

Makt og medier

En innføring i mediesosiologi

Boka drøfter og tar stilling til spørsmål ved dagens medieutvikling, med forholdet mellom makt og medier som hovedtema. Samtidig diskuterer og drøfter den mediesosiologiske teorier.
Boka drøfter og tar stilling til spørsmål ved dagens medieutvikling, med forholdet mellom makt og medier som hovedtema. Samtidig diskuterer og drøfter den mediesosiologiske teorier. En innføring i mediesosiologi for studenter i mediefag og massekommunikasjon ved universiteter og høgskoler. Med litteraturliste og register.

Forfatter(e):