992

Pris:
235.00
Førpris: 268.00
ISBN: 9788253022895
Utgivelsesår: 2001
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Mediesamfunnets moral

Terje Rasmussen

Mediesamfunnets moral tar opp sosiologi og etisk teori om verdier og moral i forholdet mellom journalistikk, kilder og publikum. Som et bidrag til refleksjonen om den komplekse medieverden vi lever i, sprenger den det rådende begrepet "presseetikk".
Mediesamfunnets moral tar opp sosiologi og etisk teori om verdier og moral i forholdet mellom journalistikk, kilder og publikum. Som et bidrag til refleksjonen om den komplekse medieverden vi lever i, sprenger den det rådende begrepet "presseetikk". Den handler om moral og verdier slik de utfordres og uttrykkes i mediesamfunnet, og spør: Hvordan kan medienes etikk begrunnes? Hva er medienes eget bidrag til sin egen og samfunnets moral? Hva er deres rolle i et konfliktfylt verdenssamfunn? Hvilken rolle spiller de selv i debatten om medier, moral og verdier? Diskusjonen retter seg særlig mot tre perspektiver: diskursetikk, dydsetikk og nærhetsetikk.

Forfatter(e):