Mellomjordoghimmelomslag

Pris:
249.00
ISBN: 9788253015859
Utgivelsesår: 1992
Status: Utsolgt
Innbinding: h

Mellom jord og himmel

En bok om steder og hus

Bosetning, byrom, hus og interiør slik dette er kommet til uttrykk til ulike tider og i ulike kulturer

I denne boka viser forfatteren hvordan natur og bebyggelse henger sammen, og hvordan stedenes egenart gir mulighet både for tradisjon og fornyelse. Forfatteren presenterer sin "stedsteori" og ser nærmere på bosetningen, byrommet, huset og interiøret slik dette er kommet til uttrykk til ulike tider og i ulike kulturer. Boka har også et kapittel om tendenser og retninger i nyere arkitektur. Illustrert.

Forfatter(e):