723

Pris:
249.00
ISBN: 9788253019208
Utgivelsesår: 1997
Status: Ukjent
Sideantall: 133
Innbinding: h
Originalens tittel: The consequences of modernity

Modernitetens konsekvenser

Anthony Giddens

Forfatteren tar for seg samfunnets utvikling til å bli et moderne samfunn. Denne utviklingen har ført til at det enkelte menneske har fått et rikere og sikrere liv enn tilfellet var før, men risikoer har også dukket opp: trusselen om miljøkatastrofer, økende våpenproduksjon og frykt for totalitær undertrykkelse. Disse konsekvensene skaper et univers av begivenheter der risiko og fare antar en ny karakter.
 

Forfatter(e):