Myklebust, Egil

har arbeidet i Norsk Hydro fra 1971 og var selskapets generaldirektør 1991–2001 og senere styreleder til 2004. Han var adm. direktør i Norsk Arbeidsgiverforening fra 1987 og i den etterfølgende Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 1989–90. Han var styreleder i SAS 2001-2008 og har vært medlem i flere styrer, inkludert i styret for Universitetet i Oslo.


Bøker av Myklebust, Egil: