Nazish Khan

Nazish Khan

Khan, Nazish

NAZISH KHAN (1975) er oppvokst og bosatt på Stovner utenfor Oslo. Hun er utdannet sosionom og har jobbet som sosialveileder på NAV, bydel Gamle Oslo. Hun har mange års erfaring fra frivillig arbeid med barn og ungdom med minoritetsbakgrunn. I dag arbeider hun som tolk. Da himmelen falt er hennes første bok.

Bøker av Khan, Nazish: