1857

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253034607
Utgivelsesår: 2011
Status: Utsolgt
Innbinding: h
Oversatt av: Ika Kaminka og Peter Cripps

Norsk kunstårbok 2011

Norwegian Art Yearbook 2011

Den eneste årbok om norsk kunstliv

Norsk Kunstårbok er den eneste årlige utgivelsen om norsk kunstliv. Gjennom spesialbestilte artikler, kunstanmeldelser og presentasjoner av utvalgte kunstnere og utstillinger gir den et bredt bilde av norsk samtidskunst. Årets utgave innleder en serie der boken ser på norsk kunstliv i lys av begrepet instrumentalisering. I Norge er store deler av kunstlivet finansiert av det offentlige, som via institusjoner som Norsk kulturråd og KORO (Kunst i Offentlig Rom) setter viktige premisser for kunstlivet. Samtidig vokser det fram nye arbeids- og organisasjonsformer som utfordrer kunstens autonomi. Hva skjer med kunsten i en slik situasjon? Norsk Kunstårbok bidrar til å svare på slike spørsmål gjennom innsiktsfulle tekster og dyptpløyende kritisk journalistikk. Boken er gjennomillustrert, og alle tekster er både på norsk og engelsk.

The Norwegian Art Yearbook is the only annual publication about the Norwegian art scene. With specially commissioned articles, art reviews, and presentations of selected artists and exhibitions, it offers a broad picture of Norwegian contemporary art. This year’s edition is the first in a series that will look at the Norwegian art scene under the aspect of instrumentalisation. In Norway, most artistic activity is funded by the state via institutions such as Arts Council Norway and Public Art Norway (KORO), which place significant constraints on the art community. At the same time, new ways of working and of organising the field pose a challenge to art’s autonomy. What happens to the art itself in such a situation? The Norwegian Art Yearbook helps to answer these questions with insightful essays and in-depth critical journalism. The book is fully illustrated and all texts are in both Norwegian and English.

Forfatter(e):