Ny boligplan

Pris:
199.00
ISBN: 9788253044866
Status: I salg
Utgitt år: 2024
Innbinding: Heftet

Ny boligplan

Tidsskrift for boligpolitikk

Boligmarkedet har overtatt for boligpolitikken. 

«For omtrent 40 år siden ble fundamentet for dagens liberalistiske boligregime lagt. Den offentlige boligreisingen ble avviklet, Husbankens rolle gikk fra å være et bredt velferdsgode til et sosialpolitisk tiltak, private utviklere fikk initiativet i byutviklingen, og reguleringen av boligprisene tok slutt», skriver redaktørene av Ny boligplan. «I dag banker tømmermenn, sykepleiere og unge voksne på døra, men får ikke svar. For vi er etter hvert flere generasjoner som ikke kjenner en annen virkelighet enn den vi møter i nordvendte toromsleiligheter, med Laila-løsning og kjøkkenet på stua, som attpåtil gjør oss gjeldbundne resten av yrkeslivet.»

På 1930-tallet etablerte en gruppe unge arkitekter PLAN - Tidsskrift for bolig- og byggespørsmål. Dette nesten myteomspunne magasinet ble utgitt årlig i perioden 1933-36 av Sosialistiske Arkitekters Forening.

PLAN handlet om å kritisere og gjøre opp status, sette retning og foreslå en ny boligpolitikk. Prosjektet NY BOLIGPLAN er inspirert av PLAN, og ønsker å løfte boligpolitikken fra velferdsstatens grøftekant.