Nylansering: Det amerikanske Lista

Nylansering: Det amerikanske Lista

Nylansering: Det amerikanske Lista

Herredshuset i Vanse, Torsdag 22. juni kl 17.00

Nylansering av Siv Ringdals bok Det amerikanske Lista - om hvordan det moderne Amerika kom til Norge!

Det var på Lista det skjedde, innføringen av rosa domatter, dollarglis, caps og delikatesser. Et nytt vakkert liv hadde hjemvendte listalendinger med tilbake fra Brooklyn og New York.

Her er historier om kjærester i millionbyen New York, avlsstasjonen Lista, ungkarer på arbeidsjakt og hjemkomstens forviklinger. Har oversikt over informanter, fotografier og illustrasjoner og litteraturliste. 

 

Siv Ringdal forteller.

Nylansering under The American Festival på Lista!

Herredshuset på Vanse, torsdag 22. juni kl 17.00

Les mer om arrangementet

Bestill bok