1922

Pris:
399.00
ISBN: 9788253034782
Utgivelsesår: 2012
Status: I salg
Sideantall: 180
Innbinding: h

Nytt blikk på religion

Studiet av religion i dag

Hva er egentlig religionsvitenskap?
Revidert og oppdatert utgave

Religionsvitenskapen har tradisjonelt regnet med et implisitt hierarki av religioner. Dette hierarkiet hviler på underforståtte kristne premisser, evolusjonistiske premisser, elitisktiske og patriarkalske premisser, og premisser om at studiet av tekster er mer relevante enn feltarbeid og at gamle religioner er mer interessante enn nye religioner. I Nytt blikk på religion ser Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson disse premissene i et kritisk perspektiv. De anvender et nytt og dobbelt blikk på sitt fagområde, i det de både betrakter religion på en nærsynt måte, som en avgrenset størrelse, og med vidvinkel, som integrert i en større kulturell kontekst.

Boken kom for første gang i 2001. Denne utgaven er revidert og oppdatert.

Forfatter(e):