Foto: Ram Gupta

Foto: Ram Gupta

Ødegård, Knut

 

 

Knut Ødegård er dr. philos. i klassisk arkeologi og forsker og underviser i antikkens historie ved Universitetet i Oslo siden 1994. Han var stipendiat ved Det norske institutt i Roma 1990–1994 og bestyrer ved Det norske institutt i Athen 2003–2007. Ødegård har ledet en rekke utgravnings- og forskningsprosjekter i Hellas og Italia og er en ivrig formidler av antikkens kultur og historie i dagspresse, radio, tidsskrifter og gjennom foredragsvirksomhet over hele landet. Han har tidligere utgitt boka Antikken. Hellas og Roma fra bystat til imperium (Pax Forlag 2014).

Bøker av Ødegård, Knut: