Dag Østerberg

Dag Østerberg

Østerberg, Dag

Dag Østerberg (1938-2017) ble dr. philos. i 1974 på arbeider om Durkheim og Marx. Fra 1981 til 1991 var han professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, siden skribent, oversetter m.m. Han har utgitt en rekke bøker i sosiologi og filosofi, bl.a. Sosiologiens nøkkelbegreper, Arkitektur og sosiologi i Oslo, Jean-Paul Sartre og Kritisk situasjonsfilosofi.

Bøker av Østerberg, Dag: