Oktopax jul 2017

Oktopax jul 2017

Et samarbeidsprosjekt hvor Klassekampen, Morgenbladet, Forlaget Oktober, Manifest, Dreyers Forlag og Pax Forlag slår et slag for å øke interessen for politisk litteratur.

Bestill ved å sende epost til pax@pax.no

Bla i Oktopax jul 2017