996

Pris:
288.00
Førpris: 329.00
ISBN: 9788253022963
Utgivelsesår: 2001
Status: I salg
Innbinding: h
Originalens tittel: Über das Geistige in der Kunst

Om det åndelige i kunsten

Pax artes 5

Malerkunsten av i dag er ennå så godt som fullstendig henvist til former som er hentet i naturen. Dens oppgave er å prøve ut sine krefter og midler, utforske dem, slik musikken alt lenge har gjort, og forsøke å anvende disse midlene og kreftene på rent malerisk vis med den kunstneriske skapelse som mål. Det finnes intet "mål" i kunsten; kunsten er evig fri. For ordet "må" flykter kunsten som dagen for natten. Kunstneren har rett til å bruke en hvilken som helst form til sitt uttrykk. Alle midler er hellige når de er indre-nødvendige. Jo friere det abstrakte ved formen opptrer, desto renere og dermed mer elementært klinger det. Det er bare "få timer" som ennå skiller oss fra den rene komposisjonen.

Oversatt og med etterord av Mikkel B. Tin