Zapffe: Om det tragiske

Zapffe: Om det tragiske

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253037585
Status: I salg
Utgitt år: 2015
Innbinding: ib

Om det tragiske

Om det tragiske er Peter Wessel Zapffes doktoravhandling fra 1941. De fleste forskningsarbeider blir fort foreldet, men noen synes å bli mer og mer moderne. Zapffes avhandling hører med blant disse ytterst sjeldne mesterverk som har litterære og filosofiske kvaliteter, som overskrider vanlige vitenskapelige normer. Det er resultatet av mer enn ti års arbeid, og den forsøker å forklare så klart og enkelt det lar seg gjøre, dette merkelige fenomenet som vi har en slags forståelse av når vi ser et stort og godt menneske gå til grunne, nettopp fordi det var stort og godt. Om det tragiske er juristens prosedyre mot "Gud Herren", når han fører menneskets sak, og fremmer dets krav overfor makthaveren om en rettferdig verdensorden. Som de store romerske retorikere og advokater, har Zapffe bygd sin prosedyre mesterlig opp. Filosofiens historie kan neppe vise til et tilsvarende verk som er så klart i sitt budskap, og så ironisk og satirisk i sin form; og som i så stor grad kan leses av leg og lærd.

Med personregister og sammendrag på engelsk.