1233

Pris:
288.00
Førpris: 329.00
ISBN: 9788253026992
Utgivelsesår: 2004
Status: Utsolgt
Innbinding: h
Oversatt av: Agnete Øye
Originalens tittel: On photography

Om fotografi

Pax artes 12

Den amerikanske kulturkritikeren Susan Sontag (f. 1933) er kjent for sine romaner, et brennende engasjement og for sine kulturteoretiske essayer, hvorav flere om kunst, film og litteratur. Her drøftes forholdet mellom kunst og virkelighet, og fotografiets og fotograferingens funksjon. For hvordan ”lese” fotografi?

Som essayist, teoretiker og engasjert intellektuell er hun en verdensstjerne, og sist fikk hun en prestisjefylt internasjonal pris for sitt virke for ytringsfrihet. Ingen av Sontags bøker om kunst er blitt utgitt på norsk, men endelig oversettes hennes mest berømte – og mest leste – bok Om fotografi (On Photography, 1976). Her drøftes forholdet mellom kunst og virkelighet, og fotografiets og fotograferingens funksjon. For hvordan ”lese” fotografi? Som kommentar til en virkelig hendelse, eller som en egen form for virkelighet? I essayet ”Against Interpretation” hadde Susan Sontag argumentert mot tolkning og for ”en kunstens erotikk”. Heller ikke fotografiet skal ihjeltolkes eller ”forstås”, skriver hun i Om fotografi. Fotografier verken representerer eller fortolker verden, men er selv ”biter av verden”. Som kunstverker må de erfares, dvs. sanses og oppleves. Det alminnelige behovet for å fotografere, for stadig flere bilder, er imidlertid knyttet til behovet for å konsumere. Sontag kan videre fastslå at fotografiets utbredelse i sin tur får oss til å se på verden fotografisk – som et bilde!

Etterord av kunsthistoriker Ina Blom.