Oslo havns historie II

Oslo havns historie II

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253034478
Status: I salg
Utgitt år: 2017
Innbinding: Innbundet
Materiell:

Oslo havns historie

for tidsrommet 1955-2016

Oslo havn har alltid vært vært vesentlig for byens, regionens og landets utvikling, med en sentral rolle for eksport, import og persontrafikk. I løpet av etterkrigstiden har havnedriften både i Oslo og i resten av verden gått gjennom kraftige endringer, drevet av utviklingen innenfor teknologi, infrastruktur og økonomi, og av politiske hensyn. Boken forteller om utviklingen innen havnetrafikken i Oslo, om hvordan havnen har vært forvaltet, og om dens rolle for sine omgivelser. 

De siste tiårene har Oslos sjøside gjennomgått en enorm utvikling, der den tradisjonelle havnevirksomheten har veket for byutvikling. Prosessen dit har vært preget av en dragkamp mellom svært ulike interesser – skulle de svært attraktive områdene brukes til havnedrift, til næringsutvikling, til boliger eller til publikumsformål? Skulle byen åpnes mot fjorden? Og hvem skulle ta styringen i prosessen? Historien om Oslos havneområder er intrikat og til tider dramatisk. B

Boken er illustrert med fotografier, kart og skisser som anskueliggjør utviklingen og de alternative skjebner havnen kunne fått. 

Oslo havns historie for tidsrommet 1955–2016 utgis sammen med en nyutgivelse av Yngvar Kjelstrups Oslo havns historie for tidsrommet frem til 1954, opprinnelig utgitt i 1962. Les mer

Forfatter(e):