Ottar Brox: På vei mot et postindustrielt klassesamfunn

Ottar Brox: På vei mot et postindustrielt klassesamfunn

Pris:
174.00
Førpris: 199.00
ISBN: 9788253038971
Status: Utsolgt
Utgitt år: 2016
Innbinding: heftet

På vei mot et postindustrielt klassesamfunn?

terningkast_6 liten flat.png "Anbefales på det sterkeste for alle med interesse for samfunnsutvikling!"

Anne Tjønndal, Trønder-Avisa

Alt før oljen ble landet vårt et samfunn uten de store klasseforskjellene som skaper uløselige problemer i andre rike land. Brox legger særlig vekt på at alternativer til moderne lønnsarbeid ble tatt vare på og fikk utvikle seg under industrialiseringa. Det innebar for eksempel at tallet på yrkeskombinerende småbrukere vokste like sterkt som industrisysselsettinga fram til 1950-tallet.

Denne boka er en sterk støtte til det moderne synspunkt at likhet er et viktigere mål for økonomisk politikk enn vekst. Større klasseforskjeller er den farligste trussel mot vårt samfunn, og det kommer vi til å få dersom vi ikke utvikler nye måter for å sikre alle i vårt samfunn arbeid og inntekt.

 

Omtaler

«Det mest interessante og originale ved Brox’ bok er hans analyse av Norges økonomiske historie, som utfordrer konvensjonelle oppfatninger om hvordan Norge gikk fra «fattig» bondesamfunn til en av verdens mest avanserte økonomier….. –  i sterk kontrast til teorier holdt av distingverte eksperter….»

Marcus N. Reitan på nettstedet Antibiblioteket

 

"I den nye boka På vei mot et postindustrielt klassesamfunn? drar [Brox] på hele sin tidligere produksjon og skaper et storverk om hvordan Norge ble et relativt egalitært samfunn. Det snakkes  mange steder om venstresidas krise, men denne boka, og mye av det Brox har skrevet for øvrig, er et solid utgangspunkt for en venstrepolitikk bygget på norsk grunn."

Bjørgulv Braanen, Klassekampen

 

Les intervju med Ottar Brox i Dag og Tid 9. september 2016

Les kronikk om boka i Nationen 9. september 2016

 

 

Forfatter(e):