1263

Pris:
332.00
Førpris: 379.00
ISBN: 9788253027555
Utgivelsesår: 2005
Status: Utsolgt
Innbinding: h

Politisk psykologi

I "Politisk psykologi" drøftes samspillet mellom psykologiske prosesser og politisk virksomhet. Boka ser bl.a. på problemene som oppstår når politiske ledere blir psykisk syke, og går inn på årsakene til og konsekvensene av politisk vold som tortur, krig, folkemord, terrorisme og flukt.

Forfatterne viser at det er klare berøringspunkter mellom politikk og psykologi. Dette kan vi kjenne igjen fra historien og fra dagsaktuelle aviser. Hvordan påvirker krig, tortur, terror og flukt enkeltmennesker? Hva skjer med et samfunn som har vært preget av krig, folkemord osv? "Politisk psykologi" rommer både individualpsykologi og sosialpsykologi. Man kan si at politisk psykologi opererer i skjæringen mellom fagfeltene helse (psykologi og psykiatri), jus (menneskerettigheter) og statsvitenskap (politisk atferd). Det dreier seg både om en akademisk disiplin og psykologi som praktisk kompetanse for eksempel i forbindelse med forhandlinger og konfliktløsing, behandling etter organisert vold og så videre.

Forfatter(e):