Popper, Karl

Karl Popper var en østerisk filosof og vitenskapsteoretiker. Han tok doktorgraden i filosofi ved Universität Wien i 1928.
Popper er en av de mest sentrale og innflytelsesrike filosofer i vår tid, og også en av de mest omdiskuterte. Mest kjent er han for falsifikasjonskriteriet innen vitenskapsteorien og kritikken mot autoritære samfunn og forsvaret for det åpne samfunn.

Bøker av Popper, Karl: