Pressen om Pax

Pressen om Pax

Pressen om Pax!

En oversikt over omtaler og anmeldelser som bøkene våre har fått så langt i høst. 

Eka Kurniawan
SKJØNNHET ER ET SÅR er tildelt prisen Emerging Voices 2016 Fiction Award!

Eka Kurniawan
SKJØNNHET ER ET SÅR

terningkast_6 liten flat.png "Historien drives fram i spennet mellom begjær og kjærlighet, vevet sammen til en fortelling som er vulkansk i sin kraft og samtidig lysende i sin poetiske styrke. Myter og folklore virvles sammen med Indonesias etterkrigshistorie til en historie om enkeltmennesker – en roman som gir håp for den moderne diktekunsten."

Fredrik Wandrup, Dagbladet

 

terningkast_5 liten flat.jpg "I denne originale og bredt anlagte romanen blandes fortid og nåtid, høyt og lavt, og vi føres inn i en verden av kjærlighet, galskap, incest, spøkelser og monstre."

Brita Strand Rangnes, Stavanger Aftenblad

 

"Eka Kurniawan har skrevet en overveldende roman om menneskets plass i historien, som uavlatelig drives fremover gjennom krig og kjærlighet."

Anne Cathrine Straume, NRK

Kulturhuset

Hør hele Anne Cathrine Straumes anmeldelse i NRK Kulturhuset 21. september 2016

 

Les intervju med Eka Kurniawan i  Morgenbladet 23. september 2016

 

 

Jacob Wærness: Risikosjef i Syria
RISIKOSJEF I SYRIA
Ottar Brox: På vei mot et postindustrielt klassesamfunn
PÅ VEI MOT ET POSTINDUSTRIELT KLASSESAMFUNN

Ottar Brox
PÅ VEI MOT ET POSTINDUSTRIELT KLASSESAMFUNN?

"I den nye boka På vei mot et postindustrielt klassesamfunn? drar [Brox] på hele sin tidligere produksjon og skaper et storverk om hvordan Norge ble et relativt egalitært samfunn. Det snakkes  mange steder om venstresidas krise, men denne boka, og mye av det Brox har skrevet for øvrig, er et solid utgangspunkt for en venstrepolitikk bygget på norsk grunn."

Bjørgulv Braanen, Klassekampen

 

Les intervju med Ottar Brox i Dag og Tid 9. september 2016

Les kronikk om boka i Nationen 9. september 2016

Per Buvik: Sjalusi uten grenser
SJALUSI UTEN GRENSER

Per Buvik
SJALUSI UTEN GRENSER. LITTERÆRE DYBDEBORINGER FRA EVRIPIDES TIL VIGDIS HJORTH

"Sjalusi uten grenser imponerer med spennvidde i tid – og et kresent utvalg når det gjelder kvalitet – med åtte tekster om sjalusi over 2400 år."

Tom Egil Hverven, Klassekampen

 

"Buvik går grundig til verks. Han viser hvordan sjalusien er blitt oppfattet gjennom historien, tar for seg ulike tilnærminger – fra det sosiobiologiske, evolusjonære perspektivet og Freuds teori om Ødipus-komplekset, til den såkalte «begjærsmodellen» til den franske antropologen og litteraturforskeren René Girard. Buvik gir også rikelig med plass, både til nyere studier og forskningsrapporter, for å forklare utbredelsen av sjalusidrap, og knytter funnene til sitt hovedanliggende: litteraturen."

Ellen Sofie Lauritzen, Morgenbladet

Kristin Bech: Fra englisc til English. Et språk blir til
FRA ENGLISC TIL ENGLISH

Kristin Bech
FRA ENGLISC TIL ENGLISH. ET SPRÅK BLIR TIL

"Ei morosam og viktig soge om engelsk"

Karsten Alnæs, Dag og Tid

Les intervju med Kristin Bech i Dagens Næringsliv 17. september 2016

Les kronikk av Kristin Bech i Aftenposten 8. september 2016

Inger Christensen: Det
DET

Inger Christensen
DET

gjendiktet av Endre Ruset

 

terningkast_5 liten flat_25x25.jpg "Det fikk en overstrømmende mottakelse i sin samtid. Og etter utgivelsen av samling Alfabet fra 1981 ble hun ansett som den betydeligste lyriker i Norden, sammen med Tomas Tranströmer. Man kan selvsagt spørre seg om Det trenger en norsk gjendiktning når de to skriftspråkene er så like. Svaret er ja, ikke minst fordi Inger Christensens Det fortjener nye lesere. Slik jeg vurderer det, har Endre Ruset på dyktig vis fanget verkets tone, form og ordvalg."

Finn Stenstad, Dagbladet

 

"Det er sjeldan eg les dansk eller svensk poesi omsett til norsk som i kvalitet og nyansar overgår originaldiktet. Men når eg no med eine handa blar i Christensens nesten femti år gamle diktbok og med andre leiter meg fram i Rusets 2016-versjon slår det meg: ikkje berre evner gjendiktaren i einskildpassasjer å kaste nytt lys over dei opphavlege tekstane, men klarer noen stader også det kunststykket å tilføre dei nye litterære verkemiddel og (tids) kolorittar. Og med ditto blikk for god fonetikk og herlege allitterasjonar endte denne lesaren opp med i einerom å utbryte eit aldri så lite bravo!"

Øystein Hauge, Romsdals Budstikke

Anna North: Sophie Starks liv og død
SOPHIE STARKS LIV OG DØD

Anna North
SOPHIE STARKS LIV OG DØD

terningkast_6 liten flat.png "En aldeles henrivende beretning om en ung kvinnes altoppslukende forhold til kunsten."

Gunn Magni Galaaen, Trønder-Avisa