Rasismens retorikk

Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN: 9788253040929
Status: I salg
Utgitt år: 2019
Innbinding: Innbundet

Rasismens retorikk

Studier i norsk offentlighet

Hva karakteriserer rasistisk retorikk? Hvilke strategier har den? Hvilke troper og figurer? Rasistisk retorikk skiller skarpt mellom «oss» og «dem», den utdefinerer grupper av mennesker og framstiller dem som mindre­verdige, farlige og problematiske. Denne ekskluderingen følges i verste fall av dehumanisering, hvor hele befolkningsgrupper fratas deler av sin menneskelighet. I hvor stor grad har slike strategier operert i norsk offentlighet? Frode Helland analyserer ytringer i norsk offentlighet fra mellom­krigstidas antisemittisme til samtidens nedsettende omtale av mus­limer og andre minoriteter, og finner et stadig tilbakevendende inn­slag av dehumaniserende språkbruk. Helland undersøker antisemittisme i norske aviser i mellom­krigstiden, og finner fellestrekk ved rasistiske utsagn fra mellom­krigstiden til i dag, der forskjellige minoriteter ofte beskrives gjen­nom de samme retoriske virkemidlene. Rasismens retorikk diskuterer ordbruken i norsk politikk, i den offentlige debatt og i populærvitenskapelig formidling, for eksempel i NRK-­serien «Hjernevask». I hvilken grad viderefører slik populær­vitenskap stereotypiske forestillinger om raser? Helland spør seg også om det ikke finnes rasistiske strategier også i selve benektelsen av rasisme?

OMTALER

«Noen av lesningene hans er mer kontroversielle enn andre, og forhåpentligvis vil boka vekke mye debatt. Overordnet er imidlertid resultatet en saklig og nøktern, men også nokså nådeløs, gjennomgang av en del ytringer som er fremført i beste sendetid.»
Jonas Bals, Klassekampen